+40 753 815 416

Termeni şi condiţii închirieri auto

1.INTRODUCERE

Închirierea de către dumneavoastră a oricărui autovehicul, se supune în totalitate termenilor și condițiilor de închiriere ale autovehiculelor impuse de compania de închiriere, precum și legilor din România. Rezervarea unui autoturism pe website-ul https://www.geminirent.ro/ este condiționată de acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor noastre. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre ei, nu trebuie să continuați să faceți rezervarea. Confirmarea rezervării indică faptul că ați înțeles și acceptat termenii prezentați în continuare.

2.ASIGURĂRI

Pachetul de asigurări oferite în prețul de închiriere include: asigurare CASCO, asigurare împotriva furtului, asigurare de răspundere civilă RCA. Informațiile de mai jos cu privire la asigurări se completează cu situațiile particulare specifice prezente în contractul de închiriere.

2.1. Asigurarea Casco

Acest tip de asigurare acoperă avariile produse autoturismului cu excepţia furtului sau a tentativei de furt. În cazul acestui tip de asigurare există o sumă care reprezintă responsabilitatea dvs în cazul unei daune și prezentată ca depozit blocat pe cardul de credit.

2.1.1. Riscurile acoperite

Avarii provocate de ciocniri, loviri sau izbiri cu corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehiculului, zgârieri, căderi, derapări sau răsturnări; avarii provocate în mod direct sau indirect de incendiu, explozie și fenomene naturale (trăsnet, inundații, cutremur, ploaie torențială, grindină, furtună, prăbușire sau alunecare de teren); avarii provocate de explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant), avarii produse echipamentelor suplimentare, modificărilor constructive permanente, roților de rezervă, sculelor din dotarea standard ca urmare a producerii evenimentului asigurat, dacă au fost montate pe auto și sunt cuprinse în sumele asigurate; pagube produse de fenomene naturale (trăsnet, furtună, uragan, grindină sau inundație, cutremur de pământ, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapadă, avalanșe, inclusiv pagubele produse indirect de către acestea; exemplu: căderea pe autovehicul a copacilor loviți de trăsnet, avarierea acestuia de obiectele angrenate de furtună, uragan, ori de apele provenite din inundații etc.). Avarii provocate de căderi de corpuri pe autovehicul (blocuri de gheață, bolovani). Avarii provocate de impactul autovehiculului cu animale. Avarii provocate de căderea autovehiculului în prăpastie, în apă, căderi de pe pod. Avarii provocate de ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu corpuri aflate în afara vehiculului asigurat, căderi (cădere în prãpastie, cãdere în apã cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului, cădere pe vehicul a unor corpuri), derapãri sau răsturnări, incendiu, explozie, trăsnet, cutremur de pământ, viituri și alunecări de teren.

2.1.2. Riscuri excluse

Nu sunt despăgubite prin această poliță piese de rezervă, huse, prelate, combustibili sau oricăror altor bunuri existențe în vehicul și nici pagubele rezultate în legătură cu utilizarea vehiculelor la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea și nici cele apărute ca urmare a pătrunderii ìn locuri inundate, prin traversarea cursurilor de apă sau pe drumurile interzise circulației publice; Sunt de asemenea excluse pagubele produse de defecte de fabricație ale materialului sau de execuție a părților componente sau pieselor, pagubele produse prin influența temperaturii asupra motorului vehiculului (de exemplu: avarieri la blocul motor, chiulasă sau la sistemul de răcire, produse ca urmare a înghețării apei) și cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferențialului ca urmare a lipsei sau insuficienței ungerii ori a supraîncălzirii din oricare alte cauze decât cele cuprinse în asigurare, pagubele produse ca urmare a exploziei rezervorului la reparație datorită intervenției cu sudură.În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliție care va constata daunele și va elibera Procesul Verbal de Constatare și Autorizația de Reparații. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcționarea asigurării și pentru repararea autovehiculului. Declarația la Poliție este obligatorie în toate cazurile: dacă sunteți vinovat, dacă sunteți victimă, dacă sunteți singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune în parcare în lipsă dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru toate costurile de reparații. În cazul în care clientul este aflat sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor nerecomandate, responsabilitatea plății în caz de accident îi revine în întregime. În cazul unui accident clientul trebuie să anunțe imediat compania de închiriere asupra producerii acestuia. Neanunțarea imediată a accidentului duce la plata totală a daunelor de către client.

2.2. ASIGURAREA ÎMPOTRIVA FURTULUI

Asigură protecţie împotriva furtului autoturismului dacă evenimentul este menţionat într-un document oficial emis de poliţie

2.2.1. Riscurile acoperite

Furtul autovehiculului sau a unor părți componente, piese, echipamente suplimentare ale acestuia; Pagube produse autovehicului și/sau echipamentului suplimentar ca urmare a tentativei de furt

2.2.2. Riscuri excluse

Nu se acordă despăgubiri în cazul în care nu se prezintă un document de constatare a furtului de către politie Nu se acordă despăgubiri în cazul în care clientul nu prezintă companiei cheile şi actele autoturismului în original

2.3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ (RCA)

Asigurarea are ca obiect acoperirea prejudiciilor provocate terților ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin accidente de autovehicule.

2.3.1. Riscuri acoperite

Pagube materiale, vătămări corporale sau deces produse terților din culpa asiguratului.

2.3.2. Nivelul despăgubirilor

Pentru pagube materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate. Pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

3. DEPOZITUL

Compania de închirieri solicită un depozit la începutul perioadei de închiriere pentru a acoperi consumul de combustibil, și alte taxe apărute pe parcursul perioadei de închiriere. Acest depozit este reținut parțial sau total ca parte din despăgubirea plătită de către client în cazul riscurilor neacoperite de asigurări și prezentate la capitolele 2.1.2 și 2.2.2 .În majoritatea cazurilor se va solicita un card de credit valabil aparținând șoferului principal. Dacă autoturismul și accesoriile suplimentare sunt returnate în aceeași stare ca la preluare și în concordanță cu politica de combustibil și în concordanță cu politică de asigurări , acest depozit va fi rambursat în momentul returnării autovehiculului.

4. CONDIȚII APLICABILE ȘOFERULUI

Vârsta minimă de închiriere este de minim 25 de ani împliniți la data încheierii contractului de rent a car (se va prezenta CI/buletin sau pașaport) precum și permis de conducere cu vechime de cel puțin 2 ani. Autoturismele oferite de Gemini Individual Rent nu pot fi închiriate de șoferi începători.

Șoferul trebuie să posede permis de conducere național sau internațional eliberat cu cel puțin un an înainte de data de închiriere. Permisul de conducere trebuie să fie corespunzător categoriei autoturismului care urmează a fi condus.

Responsabilitatea încălcării legilor de circulație revine în exclusivitate conducătorului auto care a încălcat cu sau fără bună știință norma respectivă, acesta suportând cuantumul amenzii și punctele de amendă corespunzătoare.

Ieșirea din țară cu autoturismele închiriate de la Gemini Individual Rent se poate face numai după acceptul companiei noastre, în scris.

Șoferul additional poate fi orice persoană în afară de șoferul principal, care va conduce mașina închiriată de acesta. Chiar dacă închiriați o mașină, dar nu o conduceți niciodată sunteți considerat șoferul principal al vehiculului închiriat. Șoferul additional trebuie să aibă aprobarea companiei pentru a conduce autovehiculul închiriat. El trebuie să completeze și să semneze un formular de la biroul de închiriere.

Se percepe o taxă de administrare de 50 euro pentru instrumentarea oricărei daune și/sau amenzi aferente perioadei de închiriere.

Perioada minimă de închiriere este de 2 zile.

Pentru confirmarea rezervării se poate solicita un avans de 50 euro, suma care se va scădea din valoarea totală a zilelor de închiriat. În cazul anulării rezervării sau neprezentării la preluarea maşinii, suma achitată ca avans nu se va restitui.

Compania de închiriere poate percepe taxe pentru șoferii adiționali. Compania de închirieri mașini își rezervă dreptul să refuze oferirea de mașini spre închiriere oricăror persoane considerate nepotrivită pentru a conduce

5. PERIOADA DE ÎNCHIRIERE/ CALCULAREA RATEI ZILNICE

Limita maximă de km parcurși zilnic este de 250 km/zi, kilometri suplimentari se plătesc la tariful de 0.30 euro/km.

Calculul perioadei de închiriere se face pe baza unui interval de 24 de ore. După preluarea mașinii, prelungirea perioadei de închiriere și returnările după termen vor fi oferite și taxate de furnizor. Durata perioadei de închiriere, începe și se termină în concordanță cu detaliile înscrise pe voucher-ul dumneavoastră, iar prețul va fi calculat pe interval de 24 de ore și va fi comunicat în momentul rezervării. Dacă dumneavoastră doriți să prelungiți perioada de închiriere după ce ați preluat mașina, sau să returnați mașina după termenul propriu-zis, trebuie să vă adresați companiei de închiriere și va fi nevoie să achitați o taxă care poate fi mai mare decât cea oferită la începutul contractului de închiriere.

6.PREDAREA ÎN ALTĂ LOCAȚIE

În cazul în care nu există mașini disponibile în locația solicitată autoturismul poate fi adus dintr-o altă locație cu plata unor taxe suplimentare care vor fi aduse la cunoștința clientului înaintea închirierii. În cazul în care autoturismul este returnat de către client într-o altă locație, diferită de cea de livrare, acesta va trebui să plătească o taxă suplimentară care depinde de numărul de kilometri dintre locația de livrare și cea de predare.

7.TAXELE DE LIVRARE/ COLECTARE

Există taxe suplimentare care pot fi cerute de compania de închirieri, pentru serviciile oferite în afara orelor de program sau chiar și în cazul în care se ajunge la acest lucru datorită întârzierii zborului. De asemenea, pot fi percepute taxe de livrare/returnare la aeroport. În majoritatea locațiilor, compania de închirieri va face livrarea/colectarea la/de la locul de cazare, și poate cere o taxă. Detaliile complete despre adresă și ora livrării trebuie furnizate în momentul rezervării.

8. ÎNCHIRIERILE ÎN AFARA ȚĂRII

Autoturismul se închiriază pentru a fi folosit exclusiv pe drumuri asfaltate. Mașinile companiei nu pot fi rulate pe drumuri de țară neasfaltate sau condiții neprielnice traficului. La închirierea autoturismului, clientul trebuie să prezinte un traseu aproximativ al călătoriei.

Mașinile nu pot fi conduse în următoarele țări: Turcia, Ucraina, Rusia, Albania, Bosnia Herțegovina, iar în Grecia, Muntenegru, Serbia, Bulgaria poate fi condusă cu acordul explicit al companiei.

Mașinile sunt prevăzute cu GPS ca o măsură de siguranță și funcționalitate normală din punct de vedere tehnic. Distrugerea sau oprirea lui este interzisă și poate intra sub incidența faptelor penale fiind considerat furt sau tentativă de furt și este pedepsită de lege conform legislației din Romania. Clientul este direct răspunzător în fata legii și a proprietarului, în cazul furtului sau distrugerii respectivei mașini.

Ne rezervăm de a selecta clientela. Închirierea poate fi refuzată către un client, Gemini Individual Rent procedând la returnarea integrală a plății efectuate către contul din care s-a făcut plata. Clientului îi va fi adus la cunoștință faptul că Gemini Individual Rent aplică criteriul de selecție al clienților.

Cheia mașinii se da împreună cu talonul, asigurarea și rovineta valabila pe teritoriul României, eventualele vignete externe revenind în responsabilitatea clientului.

La înmânarea cheii, clientul este rugat să aibă o carte de identitate sau pașaportul valabil, permisul de conducere valabil, cardul după care s-a făcut plata, o fotocopie fiind atașată contractului de închiriere.

În cazul transferurilor bancare se va proceda la închirierea autoturismului abia după ce banii vor fi intrat în contul firmei Gemini Individual Rent.

9. OPINIILE CLIENȚILOR

Ca urmare a evaluării calității serviciilor oferite de către furnizorii de autoturisme, comentariile Dvs integrale pot fi afișate pe site-ul nostru de web https://www.geminirent.ro/ își rezervă dreptul de a modifica, refuza sau șterge comentariile ce privesc discreția personală a companiei. Comentariile exprimă opiniile personale ale clienților Gemini Rent ce au completat un chestionar după terminarea închirierii mașinii.

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Gemini Car Rent cu sediul in Oradea Romania, proprietarul website-ului https://www.geminirent.ro/ colecteazã si prelucreazã date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislatiei românești privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.Prin informatiile urmatoare care sunt parte a termenilor si conditiilor de inchiriere, Gemini Individual Rent informeazã clienții ale cãror date cu caracter personal sunt colectate, cu privire la modul si scopul în care aceste date sunt utilizate si totodatã,le aduce la cunostinta drepturile cuvenite.

  1. a) Prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută cu următoarele scopuri Prestarea serviciilor de intermediere a închirierilor de autoturisme (înregistrarea rezervãrii de închiriere, transmiterea datelor personale către companiile cu care avem contract si care vor furniza autoturismele); respectarea obligatiilor legale; Marketing/ promovare/ evaluare si evaluare a calitãtii serviciilor https://www.geminirent.ro/; Solutionarea reclamatiilor; Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate cãtre entitãtile bancare.
  2. b) Destinatari ai datelor cu caracter personal În fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în functie de necesitate, urmãtoarelor categorii de destinatari: Autoritãti ale statului Furnizori implicati în mod direct/indirect în procesul de închiriere (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfactiei clientilor); Institutiile bancare emitente ale instrumentelor de platã folosite de cãtre persoana vizatã;
  3. c) Siguranța datelor si transferul lor în afara tãrii În cadrul proceselor operationale specifice, SC GEMINI INDIVIDUAL RENT SRL stocheazã datele cu caracter personal colectate pe servere ale grupului SC GEMINI INDIVIDUAL RENT SRL plasate geografic în afara României. Siguranța informațiilor dvs. personale este importantă pentru noi. Nici o metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, în timp ce ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea absolută. În acest sens, vă rugăm să nu introduceți nici un număr de card de plată în câmpurile de pe site-urile noastre, cu excepția cazului în care câmpul este marcat în mod special în acest scop.
  4. d) Perioada stocãrii datelor Datele personale vor fi pãstrate pentru perioada de timp prevãzutã de dispozitiile legale specifice si atât timp cât rãmân necesare pentru scopurile mentionate mai sus.e) Drepturile persoanelor vizate Persoanele vizate ale cãror date personale sunt colectate de SC GEMINI INDIVIDUAL RENT SRL au urmãtoarele drepturi conform legislatiei în domeniu: Dreptul de a solicita SC GEMINI INDIVIDUAL RENT SRL pe adresa office@geminirent.ro accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrãrii sau dreptului de a se opune prelucrãrii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor; Dreptul de a retrage consimtãmântul în orice moment, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrii efectuate pe baza consimtãmântului înainte de retragerea acestuia;
Powered by